Opvanglocaties Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleidt hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Zij werken daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Het COA legt verantwoording af aan dit ministerie. Als zelfstandig bestuursorgaan voert het COA een politieke opdracht uit. Haar taken zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Klik op onderstaande link voor een overzicht van alle Opvanglocaties van het COA, incl. bezoekadressen en contactgegevens.

Opvanglocaties COA

Contactgegevens Centraal Bureau COA
Bezoekadres: Rijnstraat 8
2515 XP  Den Haag
T: 088 – 715 7000 (ma. t/m vrij., 8.30-17.30 uur)
E: info@coa.nl
Coa.nl

 

Overige aangesloten organisaties