Professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (getoetst door Landelijk Kwaliteitsbureau CBM)

Wanneer mensen niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen of hun financiën niet meer zelf kunnen regelen, kan een kantonrechter een beschermingsmaatregel opleggen. Er wordt dan een curator, mentor of bewindvoerder benoemd die voor hen de zaken gaat behartigen.

Sinds 2016 worden alle professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in Nederland gecontroleerd vanuit een centraal bureau. Dit Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is ondergebracht bij de rechtbank Oost-Brabant en beoordeelt of professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren voldoen aan de eisen die de wet aan ze stelt. Ook verzoeken van nieuwe ‘toetreders’ worden daar getoetst.

Voorheen werden de controles op de kwaliteit van de professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren uitgevoerd door alle rechtbanken in Nederland zelf. Door de kwaliteitscontrole te centraliseren kunnen de eisen uit het ‘Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren‘ eenduidiger en efficiënter worden uitgevoerd. Daarnaast hebben de brancheorganisaties van professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren nu één aanspreekpunt.

 

Overige aangesloten organisaties