Organisaties/ bewindvoerders Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Wsnp staat voor ‘Wet schuldsanering natuurlijke personen’. Dat is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

Voor informatie en vragen over de Wsnp kunt u terecht bij Bureau Wsnp. Bureau Wsnp is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de Minister van Justitie en Veiligheid belast met de uitvoering van een deel van de Wsnp.

Door op de onderstaande link te klikken, treft u een overzicht aan van alle Wsnp-bewindvoerders die in Nederland bevoegd zijn de Wet schuldsanering natuurlijke personen uit te voeren.

Overzicht Wsnp-bewindvoerders

 

Overige aangesloten organisaties