Leden Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI)

Het hoofddoel van de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI) is het waarborgen van kwaliteit bij financieel beheer. Door kwaliteitseisen en monitoring bereikt zij dit. De NBBI behartigt de belangen van haar leden en ondersteunt hen bij de uitvoering van het werk als bewindvoerder.

Alle NBBI-leden zijn – in het kader van de basisbankrekening – erkend als hulpverleningsinstantie. Door op onderstaande link te klikken, komt u op de NBBI-website, waar u een overzicht van haar leden aantreft.

Leden NBBI

Contactgegevens NBBI
Postbus 2115
7900 BC  Hoogeveen
T: 085 – 760 0164
E: info@nbbi.eu
Nbbi.eu

 

Overige aangesloten organisaties