Uitleg

Dit gedeelte van de website is voor hulpverleners die hun cliënt willen helpen bij de aanvraag voor een betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening.  Een betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening is met name bedoeld voor de volgende mensen:

  1. consumenten die baat hebben bij een onder het Convenant erkende hulpverleningsinstantie die hen bijstaat in de aanvraag en het gebruik van een (basis)betaalrekening. Hierbij valt te denken aan dak- en thuislozen, mensen die te kampen hebben met ernstige verslavings-, psychiatrische -, en/of schuldenproblematiek, maar bijvoorbeeld ook aan personen die in Nederland asiel hebben aangevraagd, en/of
  2. consumenten op wie één of meer wettelijke weigerings- of opzeggingsgronden voor een (basis)betaalrekening van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan consumenten die zijn veroordeeld voor – of worden verdacht van – een financieel delict. Een overzicht van deze in de wet vastgelegde weigerings- en opzeggingsgronden is te vinden onder ‘Veelgestelde vragen’, en dan onder de vraag ‘Waarom heeft uw cliënt geen wettelijk recht (meer) op een basisbetaalrekening?’. Als één of meer van deze weigerings- of opzeggingsgronden op uw cliënt van toepassing is , dan vervalt zijn of haar wettelijk recht op een (basis)betaalrekening. Het Convenant biedt uw cliënt echter alsnog een mogelijkheid om, onder voorwaarden, een betaalrekening te openen en te gebruiken.

Om uw cliënt te helpen met het aanvragen van een betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening, dient uw hulpverleningsorganisatie onder het Convenant erkend te zijn. Bij de veelgestelde vragen treft u aan hoe uw organisatie onder het Convenant Basisbankrekening erkenning aan kan vragen. Als uw organisatie onder het Convenant erkend wordt, dan wordt uw organisatie opgenomen in de lijst met aangesloten hulpverleningsorganisaties.

Wilt u meer uitleg over het Convenant Basisbankrekening? klik dan hier.