Uitleg

Zonder bankrekening…

Een eigen bankrekening met betaalpas is tegenwoordig onmisbaar. Als u geen bankrekening met betaalpas heeft, kunt u geen inkomen ontvangen, geld opnemen uit de geldautomaat of rekeningen betalen. Kortom, zonder bankrekening met betaalpas is het onmogelijk om aan het moderne betalingsverkeer deel te nemen.

Betaalvereniging Nederland vindt daarom dat iedereen boven de 18 jaar moet kunnen beschikken over een bankrekening. Simpelweg omdat anders mensen maatschappelijk worden buitengesloten. Om dat te voorkomen hebben de Nederlandse banken in 2001 in overleg met het Ministerie van Financiën en Leger des Heils afspraken gemaakt die het mogelijk maken dat iedereen kan beschikken over een bankrekening. Ook als u schulden heeft of dakloos bent. Later hebben zich de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), Raad voor Rechtsbijstand (Bureau Wsnp, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), Federatie Opvang en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) daarbij aangesloten.

Hoe ziet de basisbankrekening eruit?

De basisbankrekening is een ‘normale’ betaalkrekening waarop loon, pensioen of een uitkering kan worden gestort. Net als met iedere betaalrekening kunt u:

  • geld overmaken en ontvangen;
  • bedrijven machtigen om bepaalde bedragen (zoals voor gas en licht) van uw betaalrekening af te schrijven;
  • contant geld opnemen bij geldautomaten;
  • pinnen bij betaalautomaten in winkels, horeca, stations e.d.;
  • internet- en of mobielbankieren.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een basisbankrekening?

U heeft recht op een basisbankrekening als u om wat voor reden dan ook tot op heden niet kon beschikken over een werkende bankrekening en als u:

  • minimaal 18 jaar bent;
  • een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of een postadres bij een erkende hulpverleningsorganisatie of overheidsinstantie heeft;
  • een geldig identiteitsbewijs kunt tonen.

De begeleidende, erkende hulpverleningsorganisatie (zie overzicht), bijvoorbeeld in het kader van schuldhulpverlening, moet de aanvraag wel mee ondertekenen.