Uitleg

Zonder betaalrekening…

Een eigen betaalrekening met betaalpas, internetbankieren en mobiele bankapp is tegenwoordig onmisbaar. Als u geen betaalrekening heeft, kunt u geen inkomen ontvangen, geld opnemen bij de geldautomaat, betalen bij betaalautomaten bij verkooppunten of ontvangen rekeningen betalen. Kortom, zonder betaalrekening is het onmogelijk om aan het hedendaagse betalingsverkeer deel te nemen.

Betaalvereniging Nederland vindt daarom dat iedereen boven de 18 jaar moet kunnen beschikken over een bankrekening. Simpelweg omdat anders mensen maatschappelijk worden buitengesloten. Om dat te voorkomen hebben de Nederlandse banken in 2001 in overleg met het Ministerie van Financiën en het Leger des Heils afspraken gemaakt die het mogelijk maken dat iedereen kan beschikken over een betaalrekening. Ook als u schulden heeft of dakloos bent. Later hebben zich, onder andere, de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren), de Raad voor de Rechtsbijstand (Bureau Wsnp), de Federatie Opvang, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en verschillende brancheorganisaties voor bewindvoerders daarbij aangesloten.

Hoe ziet de basisbankrekening eruit?

De basisbankrekening is een ‘normale’ betaalrekening waarop loon, pensioen, toeslagen of een uitkering kan worden gestort en vanaf waarvan kan worden betaald. Net als met iedere betaalrekening kunt u:

  • geld overmaken en ontvangen;
  • bedrijven machtigen om bepaalde bedragen (zoals voor gas en licht) van uw betaalrekening af te schrijven;
  • contant geld opnemen bij geldautomaten;
  • pinnen bij betaalautomaten in winkels, horeca, stations e.d.;
  • internetbankieren en bankieren met de mobiele bankapp.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een basisbankrekening?

U heeft recht op een basisbankrekening als u om wat voor reden dan ook tot op heden niet kon beschikken over een werkende bankrekening en als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of een postadres bij een erkende hulpverleningsorganisatie of overheidsinstantie heeft;
  • een geldig identiteitsbewijs kunt tonen.

De begeleidende en – in het kader van de basisbankrekening – erkende hulpverleningsorganisatie moet het aanvraagformulier wel mee ondertekenen.