Uitleg

Zonder betaalrekening…

Het hebben van een eigen betaalrekening met betaalpas, internetbankieren en mobiele bank app is tegenwoordig onmisbaar. Zonder betaalrekening kunt u geen inkomsten als loon, pensioen, uitkering en/of toeslagen ontvangen, geen geld opnemen bij de geldautomaat, niet pinnen bij verkooppunten en geen ontvangen rekeningen betalen. Kortom, zonder betaalrekening is het onmogelijk om aan het hedendaagse betalingsverkeer deel te nemen.

Betaalvereniging Nederland vindt daarom dat iedereen ouder dan 18 jaar moet kunnen beschikken over een betaalrekening. Simpelweg omdat anders mensen maatschappelijk worden buitengesloten. Om dat te voorkomen hebben de Nederlandse banken in 2001 in overleg met het Ministerie van Financiën en het Leger des Heils afspraken gemaakt dat iedereen kan beschikken over een betaalrekening. Ook als u schulden heeft of dakloos bent. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ‘Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten‘, ook wel bekend als het ‘Convenant Basisbankrekening’. Andere instanties hebben zich sindsdien bij het Convenant aangesloten. Zo is sinds 2008 ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangesloten. Sindsdien kunnen ook personen die asiel hebben aangevraagd en nog geen (definitieve) beslissing op hun aanvraag hebben ontvangen onder het Convenant een betaalrekening aanvragen.

 

Dankzij Europese wetgeving hebben de meeste consumenten nu een wettelijk recht op een basisbetaalrekening

Dankzij Europese regelgeving is het recht op een (basis)betaalrekening voor veel consumenten in Nederland sinds 2016 wettelijk geregeld. Het Convenant Basisbankrekening behoudt echter belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Met name voor de volgende groepen consumenten:

  • consumenten die baat hebben bij een onder het Convenant erkende hulpverleningsinstantie die hen bijstaat in de aanvraag en het gebruik van een (basis)betaalrekening. Hierbij valt te denken aan dak- en thuislozen, mensen die te kampen hebben met ernstige verslavings-, psychiatrische -, en/of schuldenproblematiek, maar bijvoorbeeld ook aan personen die in Nederland asiel hebben aangevraagd, en/of;
  • consumenten op wie één of meer wettelijke weigerings- of opzeggingsgronden voor een (basis)betaalrekening van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan consumenten die zijn veroordeeld voor – of worden verdacht van – een financieel delict. Een overzicht van deze in de wet vastgelegde weigerings- en opzeggingsgronden is te vinden onder ‘Veelgestelde vragen’, en dan onder de vraag ‘Waarom heb ik geen wettelijk recht (meer) op een basisbetaalrekening?’. Als één of meer van deze weigerings- of opzeggingsgronden op u van toepassing is , dan vervalt uw wettelijk recht op een (basis)betaalrekening. Het Convenant biedt u echter alsnog een mogelijkheid om, onder voorwaarden, een betaalrekening te openen en te gebruiken.

 

Hoe ziet een betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening eruit?

Een betaalrekening die onder het Convenant Basisbankrekening wordt aangeboden, is een ‘normale’ betaalrekening, waarop loon, pensioen, toeslagen of een uitkering kan worden gestort en vanaf waarvan kan worden betaald. Net als met iedere betaalrekening kunt u:

  • geld ontvangen en overboeken;
  • organisaties machtigen om bepaalde bedragen éénmalig of periodiek (zoals voor huur, gas en licht) van uw betaalrekening af te schrijven;
  • met de betaalpas geld opnemen bij geldautomaten;
  • pinnen bij betaalautomaten in winkels, horeca, stations e.d.;
  • internetbankieren en gebruik maken van een mobiele bank app.

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening?

U heeft recht op een betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening als u om wat voor reden dan ook tot op heden niet kon beschikken over een werkende betaalrekening en als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft,  of een postadres bij een erkende hulpverlenings- of overheidsinstantie;
  • een geldig identiteitsbewijs kunt tonen.

De begeleidende en – in het kader van het Convenant Basisbankrekening – erkende hulpverleningsorganisatie moet het aanvraagformulier wel mee ondertekenen.